الساندرو دل پیه رو
Ci siamo....???? #JuveFCB #UCL @juventus @fcbarcelona ????#finoallafine #adp10
;