الساندرو دل پیه رو
Pronti per #BRA ???? - #ITA ???? #ADP10 #FabrizioRavanelli @PaoloDiCanio1 #AngeloDiLivio @maxoddo76 #MarcoAmelia @stefanofiore75 @marcodelvecchioofficial @luciozeta
;