علی انصاریان
سال پیش
علی انصاریان
. سلام... داره ميگذرد ،گاهى آروم و گاهى سريع... مهم اينه كه :چون ميگذرد غمى نيست???????????? يا على 33،24
;