علی انصاریان
11 ماه پیش
علی انصاریان
. سلام... قصد فقط نگهداري يک حيوان نيست بلکه قصد احياء انسانيتي است که به نظر مي آيد مرگش باعث انقراض تمام ابعاد زندگي خواهد شد وما کنار هم هستيم براي يوز ايراني که امروز نيازمند غيرت وحمايت توست يا على 33،24 ممنونم از :بانو هديه تهرانى بابت زحمت و حمايتش????????????????????????????
;