آرش برهانی
سال پیش
آرش برهانی
از 2 سالگى در سالن پذيرايى خونه مون مطالعه ميكردم ??????بعد از يكى ، دوسال پذيرايى خونه از كتابخانه به زمين ورزشى تغيير كاربرى داد و زمين فوتبال من شد ?????? اون روزا سالن خونه مون خيلى بنظرم بزرگ ميومد و حكم استاديوم آزادى رو واسم داشت ولى نميدونم چرا هر چى ميگذشت سالن خونه يا همون زمين فوتبالم كوچيكتر ميشد ??????
;