آرش برهانی
سال پیش
آرش برهانی
اين جام يعنى شكوه و غرور براى فوتبال كشورم ، يعنى ستاره ، ستاره هـاى زيبايى كه باعت افتخار و مباهات كل فوتبال مملكتم شده است اين ستاره هـا نه تنهـا براى استقلال كبير ، بلكه براى تمام ورزش ، فوتبالدوستان و مردم كشورم است . بخاطر عملكرد استقلال در آسيا ، حالا تمام زنان و مردان وطنم ، چشم اميدشان به اين تيم است تا دوباره با تكرار قهرمانى در فوتبال باشگاه هى آسيا ، ستاره و افتخار ديگرى را براى ورزش و فوتبال ايران به ارمغان بياورد . به اميد ستاره ى سوم ?????? ????
;