آرش برهانی
10 ماه پیش
آرش برهانی
وقتى فرمون دسته تَو هست بايد بدونى كه كجا ميخواى برى بيهوده رفتن و بدون هدف ، به فنا رسيدنه از پيج و خم مسير بايد آگاه باشى پيش بينى مشكلات و كرده باشى لوازم مورد نياز و تهيه و همراه داشته باشى احساس مسوليت كنى وقتى فرمون دسته تو هست با جاده لج نكن هميشه توى مسير درست باش تا به مقصد برسى
;