شجاع خلیل زاده
10 ماه پیش
شجاع خلیل زاده
خدايا دل مرا آنقدر صاف بگردان .. تا قبل از پايين آمدن دستم دعايم مستجاب شود الهي در همين لحظه?? هر چيزي كه از خدا ميخوايين بهتون بده..??????????????
;