مهدی امیرآبادی
10 ماه پیش
مهدی امیرآبادی
#ميلادت اي دوست مبارک باشد# پيوسته دلت شاد سعادت باشد هر سبز? سبز رنگ بهارت باشد راهـت سپيد راه عــدالـت باشد چـــشـــم شــادي نگارت باشد ايــــــزد پـشـت و پـناهت باشد ميلادت اي دوست مبارک باشد دلـشاد ازين اهل جماعت باشد . . .# ارش جان تولدت مبارك#
;