آندره آ پیرلو
ماه پیش
آندره آ پیرلو
E stata una serata fantastica! Ma il vero spettacolo siete stati voi: amici, tifosi e tutti i ragazzi che hanno lavorato dietro le quinte! Grazie a tutti #lanottedelmaestro
;