سعید آقایی
6 ماه پیش
سعید آقایی
صبر اوج احترام به حكمت خداست ??????
;