امید عالیشاه
9 ماه پیش
امید عالیشاه
تنها خداست که ميداند “بهترين” در زندگيت چگونه معنا ميشود! من در سال نو آن بهترين را برايتان آرزو ميکنم..... سال نو پيشاپيش مبارك ??????
;