شجاع خلیل زاده
11 ماه پیش
شجاع خلیل زاده
تنها خداست که ميداند “بهترين” در زندگيتان چگونه معنا ميشود! من در سال نو آن بهترين را برايتان آرزو ميکنم. نوروزتان مبارک?? @hamid_khalilzadeh6915_ @hamid_khalilzadeh6915_
;