شجاع خلیل زاده
9 ماه پیش
شجاع خلیل زاده
تنها خداست که ميداند “بهترين” در زندگيتان چگونه معنا ميشود! من در سال نو آن بهترين را برايتان آرزو ميکنم. نوروزتان مبارک?? @hamid_khalilzadeh6915_ @hamid_khalilzadeh6915_
;