سعید دقیقی
سال پیش
سعید دقیقی
ديبا و دلساي بابا با رنگ بنفش در حمايت از اقاي#روحاني#راي من اقاي روحاني#راي بدهيم ??????روحاني??????#روحاني #روحاني_تا_1400 #روحاني1400 #روحاني96 #روحاني#جهانگيري#اصلاحات#اصلاح_طلب #روحاني#تابان#
;