مهرداد میناوند
6 روز پیش
مهرداد میناوند
خدايا شكرت كه پرسپوليسى به دنيا اومدم??تبريك????????????#پرسپوليس #پرسپوليسيم
;