پاری سن ژرمن
10 ماه پیش
پاری سن ژرمن
?????? ???? Javier #Pastore #PSGASSE ???? #PSG #Football #Paris
;