پاری سن ژرمن
دو هفته پیش
پاری سن ژرمن
@neymarjr with the third jersey ?? #PlayParis
;