فیلیپ کوتینیو
دورتموند
دورتموند
دورتموند ماه پیش
لیورپول
لیورپول
لیورپول ماه پیش
منچستر یونایتد
چلسی
چلسی
چلسی ماه پیش
منچستر یونایتد
یوونتوس
یوونتوس
یوونتوس ماه پیش
چلسی
چلسی
چلسی ماه پیش
لیورپول
لیورپول
لیورپول ماه پیش
آث میلان
آث میلان
آث میلان ماه پیش
بایرن مونیخ
بایرن مونیخ
بایرن مونیخ ماه پیش
اینترمیلان
اینترمیلان
اینترمیلان ماه پیش
مسوت اوزيل
مسوت اوزيل
مسوت اوزيل ماه پیش
آ.اس رم
آ.اس رم
آ.اس رم ماه پیش
اتلتیکو مادرید
منچستر یونایتد
بارسلونا
بارسلونا
بارسلونا ماه پیش
لیورپول
لیورپول
لیورپول ماه پیش
چلسی
چلسی
چلسی ماه پیش
آث میلان
آث میلان
آث میلان ماه پیش
ورزش سه
ورزش سه
ورزش سه ماه پیش
جیمی واردی
جیمی واردی
جیمی واردی ماه پیش
اتلتیکو مادرید
بایرن مونیخ
بایرن مونیخ
بایرن مونیخ ماه پیش
آث میلان
آث میلان
آث میلان ماه پیش
چلسی
چلسی
چلسی ماه پیش
لیورپول
لیورپول
لیورپول ماه پیش
;