چلسی
چلسی
چلسی 2 روز پیش
چلسی
چلسی
چلسی 2 روز پیش
کریستیانو رونالدو
چلسی
چلسی
چلسی 3 روز پیش
چلسی
چلسی
چلسی 4 روز پیش
چلسی
چلسی
چلسی 4 روز پیش
سروش رفیعی
سروش رفیعی
سروش رفیعی هفته پیش
دورتموند
دورتموند
دورتموند هفته پیش
کریستیانو رونالدو
دورتموند
دورتموند
دورتموند هفته پیش
امین منوچهری
امین منوچهری
امین منوچهری هفته پیش
لوکاس پودولسکی
لوکاس پودولسکی
لوکاس پودولسکی هفته پیش
دورتموند
دورتموند
دورتموند دو هفته پیش
دورتموند
دورتموند
دورتموند دو هفته پیش
لوکاس پودولسکی
لوکاس پودولسکی
لوکاس پودولسکی دو هفته پیش
دورتموند
دورتموند
دورتموند دو هفته پیش
بارسلونا
بارسلونا
بارسلونا دو هفته پیش
بایرن مونیخ
بایرن مونیخ
بایرن مونیخ دو هفته پیش
دورتموند
دورتموند
دورتموند دو هفته پیش
لیورپول
لیورپول
لیورپول دو هفته پیش
بایرن مونیخ
بایرن مونیخ
بایرن مونیخ دو هفته پیش
آرسنال
آرسنال
آرسنال دو هفته پیش
بایرن مونیخ
بایرن مونیخ
بایرن مونیخ دو هفته پیش
دورتموند
دورتموند
دورتموند دو هفته پیش
اتلتیکو مادرید
اتلتیکو مادرید
اتلتیکو مادرید دو هفته پیش
آث میلان
آث میلان
آث میلان دو هفته پیش
اتلتیکو مادرید
اتلتیکو مادرید
اتلتیکو مادرید دو هفته پیش
;