جرارد پیکه
7 ماه پیش
جرارد پیکه
500 games. @fcbarcelona
;