مهدی طارمی
5 سال پیش
مهدی طارمی
با سلام به همه هواداران عزيز. لازم ديدم چند نکته را از اين طريق اعلام نمايم. اول اينکه خبر پيشنهاد اودينيزه و السد قطر به من جوک بود.نمي دانم اين خبرها از کجا سرچشمه مي گيرند که خودم بيخبرم . دوم اينکه با تمام احترامي که براي اهالي رسانه قايلم متاسفانه مصاحبه هايي از خودم در برخي سايتها و خبرگزاري ها و روزنامه ها مي خوانم که براي خودم هم تازگي دارند. مثلا از قول من تيتر ميزنند من رونالدو و نوراللهي جرارد است! بعد که مصاحبه را ميخواني چنين چيزي در آن نيست. جالب اينکه حرف نزده من را تحليل مي کنند و درباره آن از ديگران نظر خواهي مي نمايند. فلان خبرنگار در راهرو ورزشگاه با من سلام عليک مي کند همان شب مصاحبه 3 هزار کلمه اي از من منتشر مي کند و وقتي پيگيري مي کنم مي گويد سردبير به من گفته اگر مصاحبه طارمي را نداشته باشي اخراجت ميکنم! سوم اينکه از قول من نوشته اند بابت اينکه پنالتي زن بازي با تراکتور نبودم ناراحتم. همه آنهايي که من را مي شناسند مي دانند چنين ادبياتي ندارم. سرمربي تيم تشخيص مي دهد چه کسي پنالتي زن اول باشد و هيچگاه به خودم اجازه نمي دهم پايم را از حريمم فراتر بگذارم. از گل به خودي حريفان که منجر ب
;