مهدی طارمی
5 سال پیش
مهدی طارمی
براي نبودنت در تيم اميد کشورمان بهانه هايي آوردند که باورش ممکن نيست. امروز تيم اميدمان پريد و تو در حالي که چمدان سفر بسته بودي تا همراهي شان کني روانه شمال شدي. مهم نيست چه مي گويند.يکي از تمارض تو قصه مي بافد يکي مي گويد چون شاگرد فلان مربي بوده خواسته اند تسويه حساب کنند ديگري مي نويسد مصدوم بود و آخري مي گويد خواسته اند اداي مرد بزرگ پرتغالي را دربياورند. همه اينها را رها کن.کسي نمي خواهد بداند تو همان نوجوان پر اراده اي هستي که براي رسيدن به اينجا از خانه و خانواده جدا شدي و به يزد رفتي.بعدها همان نوجوان که قد کشيده بود در يک شب تابستاني در ورزشگاه درفشي فر امضايي پاي قرارداد با پرسپوليس انداخت و با متانت سر به زير انداخته به علي دايي گفت روسفيدت ميکنم و کرد. در دومين هفته ليگ شد شاگرد فيکس تيم شهريار بزرگ.شاگرد مکتب پرسپوليس. مکتبي که برخي ها به خاطر چندرغاز پول، روزي پيراهنش را از تن در آورده بودند. اين روزها "نور" درخشش نوراللهي ليگ را تحت الشعاع قرار داده. با نرفتنت به قطر فقط تيم کشورمان را از داشتن يک ستاره محروم کردند. انشاالله بچه ها با بليط المپيک برمي گردند و يکي از همين روزهاست که تو هم حقت
;