عادل غلامی
سال پیش
عادل غلامی
كثيفترين روحى كه ديدم روح ورزش هست هميشه شنيده بودم تو ورزش پهلون زنده عشقه ولى نميدونستم از زنده بودنت كه بگذره خيليها ازت ميگذرن حتى شايد جوابتن ندن و وقتى منفعت براشون ندارى كنارتم بزارن خدا رو شكر خودمو واسه خيلى چيزها اماده كرده بودم حتى اماده بودم كه از هر كسى بخورم ما واسه خيليها پل شديم ما خيليهارو ادم كرديم يادتون باشه ورزش تمام ميشه چيزى كه از ادمها بجا ميمونه انسانيت توپم در ضمن گرد ميچرخه
;