عادل غلامی
4 سال پیش
عادل غلامی
????????????خداي بزرگ شكرت مرسي از همه كساني كه تو اين روزهاي سخت مارو تنها نذاشتن و دعا كردن
;