علی حمودی
سال پیش
علی حمودی
هميشه بر اين باورم که در اين دنيا هيچ بن بستي وجود ندارد. انشالله يا راهي خواهيم يافت يا راهي خواهيم ساخت????
;