علی حمودی
سال پیش
علی حمودی
عشق بورز به آنها که دلت را شکستند. دعا کن براي آنهايي که نفرينت کردن درخت باش بر غم تبرها بهار شو بخند که خدا هنوز آن بالا با ماست. سال نو مبارک
;