علی حمودی
5 سال پیش
علی حمودی
هيچ وقت(قرص)هايى كه حال ادم را خوب ميكنند،نميتوانند جاي (خوب)هايى كه دل ادم رو قرص ميكنند بگيرند.شاد باشيد??????
;