امیر عابدزاده
6 سال پیش
امیر عابدزاده
#YouCanCopyButYouWillNeverBe #goodmistake #coachshahab من زندگيم تو هر لحظه م هم مسير بوده و هم مقصد خوش به حال اونکه باهام موند و درکم کرد واي به حال اونکه گرگ بود ترسيد از تحقير و ترکم کرد
;