امیر عابدزاده
5 سال پیش
امیر عابدزاده
#goodmistake#coachshahab#believeachieve مي دونم بيمار گونس ولي خالص ولي جالب بعضي وقتا يه کسي رو مي سازم تو خودم که خودمو بکشم به چالش من از اين جنگ معني ميگيرم من از اين فرهنگ ميام کودکيم تو عمق فکرم فرياد ميکشه جنگ ميخام من از اون زخميام که دلمو خوش مي کنم به سختيام
;