امیر عابدزاده
5 سال پیش
امیر عابدزاده
با همه آدم هايي که تو زندگيم ديدم / اون رو مثل قهرمان يه قصه ميبينم @ahmadabedz #ageisjustanumber
;