امیر عابدزاده
5 سال پیش
امیر عابدزاده
شايد مسيرِ خودم اسير كنتم برم اوج جوونيمو عوضي / شايد هم بتونمو، بعد از اين بگن تونست اون كه حرف شنوي نداشت از كسي. #belakhareyeroozinteameyenafare#faselashtakhatyeghadame
;