امیر عابدزاده
5 سال پیش
امیر عابدزاده
Dont Be Ashamed of Your Story, it Will Inspire Others. از داستان زندگيت سرافكنده نباش، الهام بخشه خيلياست. #ManTaghiroRooDoNafarMikhamJamiyatoNa
;