امیر عابدزاده
5 سال پیش
امیر عابدزاده
خداروشکر هنوز روي خاکم نه زيرش هر روز که پا ميشم ميگم روز آخر همينه کسي معني زندگيو ا تو کتاب نفهميده چته شايد خبر خوب تو سکانس بعديه #sh
;