امیر عابدزاده
3 سال پیش
امیر عابدزاده
بردن همه چيز نيست، ولي تمايل به بردن همه چيز است. Nothing is worth it if you arent happy
;