احمدرضا عابدزاده
2 ماه پیش
احمدرضا عابدزاده
تمرين پلانک يک تمرين قدرتي ايزومتريک براي کل بدن است که در آن بايد يک وضعيت سخت را براي مدت زماني حفظ کرد. تمرينات پلانک به دو صورت انجام مي شود، روش معمولي و مرسوم همان حالت شناي سوئدي است که هم مي توان روي دست و هم روي آرنج انجام داد و روش سخت تر آن پلانک طرفي است که روي يک دست و يک پا انجام مي شود. پلانک يک تمرين ساده و البته در انجام سخت اما با نتايج عالي است و بايد گفت پلانک در حال محبوب شدن در ميان ورزشکاران حرفه ايي است. با گروه هاي عضلاني که پلانک بکار مي گيرد، بدون شک بايد انتظار داشته باشيد، فوايد مفيد پلانک را در طول يک دوره تمريني مشاهده کنيد.با من همراه باشيد ممنون از لايكها و پيغامهاى پر از انرژيتون ??????????????
;