احمدرضا عابدزاده
4 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
نرده بان اين جهان ما ومنى ست?? عاقبت اين نرده بان بشكستنى ست?? ليكء ان كس كه بالاتر نشست?? استخوانش سخت تر خواهد شكست??
;