احمدرضا عابدزاده
5 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
انسان هاى بزرگ قامتشان بلند تر نيست؟ خانه شان بزگتر نيست ?? ثروتشان هم بيشتر نيست??
;