احمدرضا عابدزاده
5 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
انقدر به خودت اعتماد داشته باش. تا از كسانى كه آزارت ميدهند . به راحتى بتونى دل بكنى . گاهى بعضى ها كارشون فقط چيدن بال آرزوهاى شماست??
;