احمدرضا عابدزاده
5 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
ديدن رضا احدى تو كما با اون احوال روح ام رو آزرد و بغض گلويم رو گرفت...زمستان80 دعاى خير مردم و لطف پروردگار،من رو به زندگى برگردوند،از خداميخوام به همه مريض ها وبه رضا احدى عزيز شفا وسلامتى بده.و اما اى كاش زودتر از اينكه كسى روى تخت بيمارستان بخوابه،يادش باشيم....دنيا خيلى كوچيكه شايد فردا نوبت ماباشه..كسى از فردا خبر نداره.
;