احمدرضا عابدزاده
4 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
سلام"خداياتوراغريب ديدم وغريبانه غريبت شدم~وتورا بخشنده پنداشتم و گناهکار شدم~تورا وفادار ديدم وهرجا که رفتم بازگشتم~تورا گرم ديدم و در سردترين لحظه هابه سراغت آمدم~تومراچه ديدي که وفادار .ماندي…
;