احمدرضا عابدزاده
5 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
سلام"خانه تكانى كردم~به خانه دل كه رسيدم~محبتت رابرداشتم?نه غبارى داشت ونه كهنه شده بود" مهرت جاودانه دردلم خواهدماند" ياعلي مدد…
;