احمدرضا عابدزاده
5 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
سلام"قهرچشمانت دلم راتکه تکه ميکند"تونباشي دروجودم دردچکه ميکند"سربچرخان بادلم حرفي بزن~اي مونسم"چون بخندي~ خنده ات بازارراسکه ميکند…
;