احمدرضا عابدزاده
5 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
دراين چهارمين روزسال دلتون شادولبتون خندان بماند براتون عمرجاويدان و هرآن چه خواهيد بماند که چشم دشمنانتون حيران بماند براتون زندگي آسان و چراغ خونه تون تابان بماند سلام صبحتون شاد ?
;