احمدرضا عابدزاده
4 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
شنيده بودم ميگفتند"هروقت دلت گرفت بروکنارساحل؛دريادل رو آرام ميکنه؛اما،بعدفهميدم معرفت بعضي آدمها"مثل خودت"حتي درياروهم آرام ميکند....
;