احمدرضا عابدزاده
4 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
بيك ايمانوردى مهمان من بود. سلام"تلخيهاي دنياراامتحان کردم" ولي ديدم~هيچ چيزتلختراز نديدنت نيست"شمارا~مرورميکنم" تاخاموشيم نشان فراموشيم نباشد" اي فراموش نشدني…
;