احمدرضا عابدزاده
4 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
سلام"تورا اي گل کماکان دوست دارم~به قدرابروباران دوست دارم~کجاباشي کجاباشم مهم نيست~توراتازنده هستم دوست دارم
;