احمدرضا عابدزاده
5 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
براي آرامش قلب?تبسم"براي قدرت بخشيدن به قلب?حرف شيرين"براي بهترکردن روحيه?قدرداني"براي شادي بخشيدن?شوخي"براي رفع عصبانيت?بردباري"براي جذب برکات الهي?دعا…عشق مهمون هميشگي دلتون~روزگارتون پرازعطرخدا…
;