احمدرضا عابدزاده
5 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
سلام"اى سبزترين خاطره درباغ وجودم~ديشب بحضورت غزلى ناب سرودم~گفتند"چه دارى توازاين هستى دنيا؟گفتم که رفيقيست همه بودونبودم"
;