احمدرضا عابدزاده
5 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
گلدانهاي لبخند را در حياط چهره بگذاريد چشم هاي عاشقتان را آب بزنيد پلکهاي خسته را جارو کنيد نان تازه اي از سر کوچه نشاط بگيريد هر صبح، بنشينيد عشق بخوريد و عشق بنوشيد و به خداوند و همه سلام بگوئيد و سلام بشنويد ... روزي سرشار از مهر و دوستي و حال خووووب برايتان آرزو دارم
;