احمدرضا عابدزاده
4 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
متاسفم كه ميبينم يك خبرگذارى رسمى كه زير نظر سازمان تبليغات اداره مى شود مجددا از نقل من مصاحبه منتشر كرده است و ضمن تكذيب بايد از مسولان اين خبرگذارى و ساير رسانه ها بخواهم جلوى خيال پردازى كارمندان خود را بگيرند
;