احمدرضا عابدزاده
4 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
نه ژاپنيها نابغه اند و نه ما كُند ذهن"تفاوت دراينست كه آنهافردشكست خورده راتشويق ميكنند تاموفق شودولــــےمابا فرد موفق ميجنگيم تا شكست بخورد…
;